Euskal Euro Hiria   - Baiona Donostia

Estás en: Euskal Eurohiria  >> LIBURUTEGIA  >> Gidak  >> Hirueleduna

Hirueleduna

Hiru hizkuntza Euskal Eurohirian.

Egungo Europar Batasunak, 450 milio biztanle baino gehiagorekin, kultura eta hizkuntza aniztasunaren adibidea da: Kide diren Estatuetako 23 hizkuntza ofizialez gain badira 60 bat hizkuntza gutxitu, eta horri, beste herrialde batzuetatik datozen gizakien hizkuntzak gehitu behar dizkiegu. Mugikortasuna dela eta Europarrentzat gero eta garrantzitsuagoa da eleaniztasuna. Zentzu horretan, Europar Batasunak bertako hiritarrak, bereaz gain, bi h¡zkuntza gehiago ezagutu eta erabili ditzaten nahi du. 4 esparru daude landu beharrak hizkuntzentzat esparru egokiak ireki daitezen: lehenengoa, irakaskuntza jarraitua irekitzea hiritarrei, integrazioa elementu nagusi izanik; bigarrena, hizkuntza irakaskuntza metodologiak hobetzea; hirugarrena, hizkntzentzako giro egokiagoa lortzea; eta azkenik, hizkuntzak ikasteko testuinguru hobeagoa eraikitzea, batez ere, partehartzearen bitartez. Metodologia xume honekin, Eurohiriko gure kaleetan entzun ditzaketen hizkuntzak bereak balira barneratzea nahi da, sentsibilizazioa areagotu eta ikaste-nahia handitu. Argitalpenaren helburuak hauek dira: Eurohirian den Hirueledunaren aldeko sentsibilizazioa eta gure diren hizkuntzen ikastea bultzatzea.


GURE ELEANITZ GIDA BEHERA JAITSI

ESKU ESKURA
[ PDF bertsioa : 665 KB] - [ RTF bertsioa: 4.4 MB]

© 2010 | Eurociudad Vasca - Baiona San Sebastián
webgunearen mantentzea: NOVALDI